fbpx

DANE OSOBOWE

1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym HAPPYMORE.SHOP Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym HAPPYMORE.SHOP. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy HAPPYMORE.SHOP. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego HAPPYMORE.SHOP mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

Shopping cart

No products in the cart.